Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Tự Do Trong Mơ - Chapter 46

[Cập nhật lúc: 10:19 06/09/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 1
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 2
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 3
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 4
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 5
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 6
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 7
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 8
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 9
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 10
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 11
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 12
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 13
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 14
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 15
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 16
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 17
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 18
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 19
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 20
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 21
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 22
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 23
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 24
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 25
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 26
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 27
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 28
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 29
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 30
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 31
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 32
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 33
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 34
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 35
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 36
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 37
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 38
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 39
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 40
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 41
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 42
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 43
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 44
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 45
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 46
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 47
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 48
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 49
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 50
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 51
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 52
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 53
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 54
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 55
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 56
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 57
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 58
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 59
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 60
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 61
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 62
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 63
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 64
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 65
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 66
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 67
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 68
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 69
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 70
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 71
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 72
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 73
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 74
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 75
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 76
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 77
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 78
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 79
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 80
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 81
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 82
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 83
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 84
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 85
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 86
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 87
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 88
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 89
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 90
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 91
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 92
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 93
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 94
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 95
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 96
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 97
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 98
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 99
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 100
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 101
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 102
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 103
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 104
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 105
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 106
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 107
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 108
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 109
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 110
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 111
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 112
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 113
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 114
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 115
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 116
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 117
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 118
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 119
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 120
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 121
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 122
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 123
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 124
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 125
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 126
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 127
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 128
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 129
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 130
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 131
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 132
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 133
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 134
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 135
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 136
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 137
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 138
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 139
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 140
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 141
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 142
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 143
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 144
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 145
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 146
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 147
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 148
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 149
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 150
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 151
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 152
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 153
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 154
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 155
Tự Do Trong Mơ chap 46 - Trang 156
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
trứng múiiii
trứng múiiii Cấp 3
cho m chừa ai biểu m ngựa nè con =))))
Juishei
Juishei Cấp 4
Đánh mất chinh luôn đi anh
Marteri Yuli
Marteri Yuli Cấp 4
Juisheiemo
Ko Kén Cá Chọn Canh
Ko Kén Cá Chọn Canh Cấp 4
Truyện hay mà mn cứ chê nu9 :)))
nico nico nii
nico nico nii Cấp 4
cố lên anh zai, đập mạnh lên
nguyen
nguyen Cấp 4
Địt mẹ con rẻ rách nu9 xem ra đéo khác g mấy tk main simp bộ khác ngu lồn vãi cứt địt mẹ sau đống đứa spoil là con lồn này còn bỏ tk nam9 cơ địt mẹ cặn bã rẻ rách hở tí khóc lóc cái lồn mẹ m thứ súc vật
nguyen hieu
nguyen hieu Cấp 4
nguyenNóng tính thế bro, bớt căng thẳngemo
Kiều Kiều
Kiều Kiều Cấp 3
nguyennu9 bỏ n9 á b đọc spoi ở đâu cơ
Thượng Thiên
Thượng Thiên Cấp 4
nguyenđm, đồng quan điểm cmnr
rin
rin Cấp 4
nguyenemo ôi dồ ôi ông đc mỗi cái to mồm ông là ông nu9 là nu9 đừng áp đặt tính cách của ông vào nữ9 một cách thái quá như thế chứ
Phamduong
Phamduong Cấp 4
nguyenDù sao nữ chính cx bị ảnh hưởng bởi bạo lực học đg nên thông cảm tí đi
đừng hỏi tên
đừng hỏi tên Cấp 4
Kiều KiềuBộ này cs novel éo đâu mà cs spoil, ôg kia chắc ngu quá nên tin mấy đứa comment phét
Alisa Keisia
Alisa Keisia Cấp 3
nguyenbình tĩnh cậu ơiemo
U-U
U-U Cấp 4
nguyen=)) ê thử đặt mình vào hoàn cảnh của nu9 đi ? Na9 vẫn chưa lay chuyển đc cảm xúc của nu9 mà ? có ai crush một người mà dễ bỏ đâu bạn ơi =))))
Na
Na Cấp 4
nguyenỦa cậu đặt hc mình vào nu9 đi r nói tr. Rõ ràng nu9 bị bạo lực gia đình sau đó th nam8 đến và kết bạn với nu9 thế th na8 khác đ j kiểu ánh sáng le lói trong cuộc đời tối tăm của nu9 :))?? Nếu là cậu cậu có thích th na8 kia ko??? Dù j cũng đã từng thích nói dứt là dứt luôn đc hả, nói có suy nghĩ chút đi nhé cậu.
nguyen
nguyen Cấp 4
NaÁnh sáng le lói xong vụt tắt mẹ r bt trong trg hợp tk nam8 mình đg nch với nó mà cứ bênh bênh con đb nu8 kia đ nghe nữ9 nói đéo tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện nnao chỉ nghe một phía như nó thì cút thêm nx ban đầu nó thích nu9 hsy xong h quay ngắt sang con kia thì loại đấy vứt
Na
Na Cấp 4
nguyenĐọc kỹ ko z ạ na8 lúc đầu ko hề thích nu9 nhé na8 coi nu9 là bạn và thích nu8 mà kiểu nu9 bị hắt hủi như thế tự dưng th na8 ra r kb thì ko thích mới là lạ ấy ạ. H nu9 cũng hết thích na8 r mà tr
Nguyễn Ngân Hà
Nguyễn Ngân Hà Cấp 4
nguyenbạn ơi , theo mk biết thì bộ này chỉ có manhwa thôi chứ ko có novel , mk lục tung các web hàn r vẫn ko có novel mà manhwa chỉ đến chap 53 là bà nu9 đã có chút tình cảm với na9 r , cạn tình với na8 r thì lấy đâu ra spoil bảo là nư9 bỏ na9 theo na8 cơ . Bạn đọc bài spoil dởm của ai đấy chứ mk lên hỏi tất cả các spoiler  r thì ai cũng bảo ko có novel ko thể spoil đc .
Abc
Abc Cấp 4
nguyenbộ này còn ko có novel huống chi là spoil:) đọc spoil dởm à ? emo
Yurie__san
Yurie__san Cấp 4
AbcTrừ khi t/g spoli thôi :))
Khô
Khô Cấp 3
Net lại trôm đc à? mà thôi kệ đi có chuyện đọc là đc
Sư Phụ
Sư Phụ Cấp 4
Khôemo
satoru gojou
satoru gojou Cấp 5
Khôbố mày khinh thường à trộm cũng là 1 nghề đó con
Min Two
Min Two Cấp 3
KhôBiết mà vẫn cmt và đọc truyện ở đây được lv3 sắp 4 thì nín mồm điemo như nhau cả thôi
Cale Henituse
Cale Henituse Cấp 4
Mãi nát mới trộm bộ nàyemo
Min Minzi
Min Minzi Cấp 4
zừa emo
D
D Cấp 4
Nữ 9 cũng ổn trừ chuyện cố chấp với nam 8 ra. Mạnh mẽ mà từ bỏ đi trời ơi🥲 có 1 người đờn ông cute như nam 9 ở cạnh mà chị ko biết àaaa
hahahah
hahahah Cấp 4
Dnam 9 cao quá nên nhỏ nó nghĩ kh với tới nổi, còn th kia chỉ là nam sinh khá đẹp trai trường khác nên dễ yêu đương hơn thôi
D
D Cấp 4
hahahahNhưng mà nam 8 lại rạch ra khoảng cách rõ luôn á, giờ nam 9 chỉ coi nữ 9 là nguồn sống duy nhất của ổng thôi, tại ngoài nữ 9 ra ổng còn ai đâu... Nam 9 cute thế mà:"(
Nguyễn Kiệtk
Nguyễn Kiệtk Cấp 3
Hay phết đấy pha đánh đã cái nư ghê
satoru gojou
satoru gojou Cấp 5
Nguyễn Kiệtkcái nư ghê là cái đéo gì
Giấu Tên
Giấu Tên Cấp 4
Ra chap mới đê để t còn đọc
hyuk ruiys
hyuk ruiys Cấp 3
emo
Cale Henituse
Cale Henituse Cấp 4
hyuk ruiysemo
hyuk ruiys
hyuk ruiys Cấp 3
Cale Henituseemo
Name
Name Cấp 4
mấy con ngu này đọc ở t.ủ s.á.c.h x.i.n.h x.i.n.h đi chúng m đọc ở đây thì khi nào hope mới dịch ngang raw đc
hahahah
hahahah Cấp 4
Namet chưa biết sao mà wed đó bị leech r emo
Bạch Hạc
Bạch Hạc Cấp 4
NameĐọc ở đâu cơ
Min Minzi
Min Minzi Cấp 4
Nameđịt cụ , lm như mik tốt lắm . M cx cấp 4 r chứ ít đâu
C
C Cấp 4
NameXin lỗi chứ đọc ở đâu là quyền của t đéo đến lượt mày lên tiếng đâu con chó ạ
Name
Name Cấp 4
Cquyền tự do ngôn luận
Name
Name Cấp 4
Min Minzit bảo t tốt à ít ra t cũng đọc web dịch chứ ko phải là 100% đọc web reup ở tusachxinhxinh t cũng cấp 5 rồi chứ có ít gì đâu
C
C Cấp 4
NameKệ mẹ mày chứ:))
Min Minzi
Min Minzi Cấp 4
Namethế thì m cx đọc r nên là im mẹ mồm vào đi
C
C Cấp 4
NameĐjt mẹ cũng đọc reup mà tưởng minh bạch lắm không bằng🤡 Nói ngta thì xem lại mình đi con chó, hãm vailon
OẢI LAN CHI
OẢI LAN CHI Cấp 4
Min Minzicó nhiều truyện ko hẳn là nettruyen đi reup còn cấp thì quan trọng j
đọc ở đây thì sẽ ko có quảng cáo (nhà dịch chính bên web tusachxingxinh cần quảng cáo để có thêm kinh phí) nên nhiều ng ưu tiên đọc đây nhưng nhà dịch sẽ nghĩ như nào
họ tốn công tốn tiền dịch mà view lại ko bằng web reup
=> ko ai thèm dịch
=> drop truyện
mn phải nghĩ đi chứ
Min Minzi
Min Minzi Cấp 4
OẢI LAN CHIbạn nói rất đúng nh bạn cx cấp 4 r đấy , còn nhiều % hơn cả mik cơ :))
OẢI LAN CHI
OẢI LAN CHI Cấp 4
Min Minzinhư mik nói ở trên, cấp 4,5 thì quan trọng j
mik đọc từng nào thì nó ra từng đấy chứ mik đâu cày cấp
mik đọc ở đây nhiều vì ko có qq nhưng mik đọc xog ở đây  nên sang web chính xem ,cày view cho web chính để nhanh ra chap mới
ai mà cũng đọc ở đây thì bên tusach.xinhxinh còn view ko, còn truyện đọc ko
Min Minzi
Min Minzi Cấp 4
OẢI LAN CHInhư bạn nói ở trên thì web chính cần kinh phí nên là lúc nào cx có quảng cáo , nh mà tôi ko thik quảng cáo thì tôi đọc ở đây thôi ?
OẢI LAN CHI
OẢI LAN CHI Cấp 4
Min Minzinếu ai cũng đọc ở đây thì đành chịu cảnh drop thôi
Yu Yu
Yu Yu Cấp 4
Mong kết nu9 vs nu8 hp bên nhau
Bruh
Bruh Cấp 4
Yu YuCó con cak
Drexter
Drexter Cấp 4
Nghe spoil bảo sad end à
Hutao
Hutao Cấp 4
DrexterTưởng bad end :)
Bruh
Bruh Cấp 4
HutaoSad end còn đỡ chứ bad thì dẹp đi =))
Hutao
Hutao Cấp 4
BruhBad mới vui :3 nhà bán quan tài j cx vui