Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Tự Do Trong Mơ - Chapter 1

[Cập nhật lúc: 10:17 06/09/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 1
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 2
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 3
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 4
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 5
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 6
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 7
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 8
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 9
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 10
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 11
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 12
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 13
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 14
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 15
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 16
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 17
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 18
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 19
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 20
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 21
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 22
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 23
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 24
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 25
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 26
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 27
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 28
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 29
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 30
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 31
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 32
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 33
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 34
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 35
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 36
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 37
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 38
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 39
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 40
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 41
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 42
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 43
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 44
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 45
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 46
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 47
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 48
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 49
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 50
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 51
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 52
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 53
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 54
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 55
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 56
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 57
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 58
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 59
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 60
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 61
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 62
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 63
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 64
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 65
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 66
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 67
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 68
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 69
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 70
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 71
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 72
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 73
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 74
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 75
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 76
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 77
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 78
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 79
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 80
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 81
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 82
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 83
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 84
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 85
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 86
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 87
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 88
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 89
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 90
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 91
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 92
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 93
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 94
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 95
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 96
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 97
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 98
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 99
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 100
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 101
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 102
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 103
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 104
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 105
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 106
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 107
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 108
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 109
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 110
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 111
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 112
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 113
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 114
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 115
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 116
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 117
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 118
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 119
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 120
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 121
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 122
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 123
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 124
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 125
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 126
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 127
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 128
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 129
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 130
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 131
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 132
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 133
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 134
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 135
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 136
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 137
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 138
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 139
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 140
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 141
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 142
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 143
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 144
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 145
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 146
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 147
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 148
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 149
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 150
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 151
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 152
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 153
Tự Do Trong Mơ chap 1 - Trang 154
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Yurie__san
Yurie__san Cấp 4
Mở đầu mà drama ngập mặt emo
Rin
Rin Cấp 4
Lúc đầu t còn tưởng truyện kinh dị 😱
Trác Phong Viêm
Trác Phong Viêm Cấp 5
Nét vẽ thật đẹp. tiếc là cốt truyện ko hay
h i
h i Cấp 4
Trác Phong ViêmĐọc chứ mà nói hay vậy
Yulia Wintons
Yulia Wintons Cấp 4
Trác Phong Viêmtùy người thôi chứ đa số khen hay màemo
Uy tín
Uy tín Cấp 5
Yulia WintonsHay đéo gì end như cc bỏ na9emo
Yulia Wintons
Yulia Wintons Cấp 4
Uy tín"TÙY NGƯỜI"
Chisusaaaaa
Chisusaaaaa Cấp 4
Uy tínvậy là SE hả bạnnnnnnnnemo
One
One Cấp 5
ChisusaaaaaSad ending nha tag tragedy mà
ok sv
ok sv Cấp 4
OneGì buồn v=))
ok sv
ok sv Cấp 4
Uy tínCậu đọc ở đâu v ạ?
One
One Cấp 5
ok svSpoil bên nhóm FB động truyện omely
Haztin
Haztin Cấp 4
Mé sao tao có cảm giác truyện yuri vậy nhỉ!? 🐧
Name
Name Cấp 3
Haztinxin hỏi truyện yuri là gì vậy ạ?:))
Haztin
Haztin Cấp 4
NameOh no!? Bạn sống "ở đâu mà ko bt yuri là gì!? 
Không có tên Đâu
Không có tên Đâu Cấp 3
HaztinNgta hỏi thôi làm gì căng đếch muốn  trl nói mẹ đi
Không có tên Đâu
Không có tên Đâu Cấp 3
NameLà truyện nữ  thích nữ
Haztin
Haztin Cấp 4
Không có tên ĐâuƠ kìa!? Tôi có nói gì căng đâu!? =))
Có thể là bn đọc qua đt nên mới thấy thế chứ nói với giọng của tôi thì nó khác đấy!? =))
Không có tên Đâu
Không có tên Đâu Cấp 3
HaztinĐếch muốn trả lời mẹ ra đi,lại còn nhắn bạn không bị yuri là gì à
Haztin
Haztin Cấp 4
Không có tên ĐâuTôi đợi bn ấy rep lại rồi trả lại sau mà bn ấy ko rep thì thôi!? =
Chứ dell phải tôi ko muốn trả lời!?
Haztin
Haztin Cấp 4
Không có tên ĐâuVới lại tôi đang nói đùa thôi mà!? Có vẻ bn ko hiểu câu đùa của tôi rồi!?Và bn toxic vậy!?
Không có tên Đâu
Không có tên Đâu Cấp 3
HaztinÝ bạn là s?
Không có tên Đâu
Không có tên Đâu Cấp 3
HaztinBạn đang có thèm trả câu hỏi ngta đâu?
Haztin
Haztin Cấp 4
Không có tên ĐâuTôi đợi bn ấy rep mà bn ấy ko rep nên tôi  quên luôn!? =/
Không có tên Đâu
Không có tên Đâu Cấp 3
HaztinThế rep Đi lại còn đợi à?
Haztin
Haztin Cấp 4
Không có tên ĐâuNó lâu quá rồi tôi có nhớ đâu!? =
Name
Name Cấp 3
Không có tên Đâuoh cảm ơn bạn nhiều nha:v
Name
Name Cấp 3
Haztinchịu đấy=))))
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
Mõm, t hửi đc mùi chơi les emo
n
n Cấp 3
Cậu Lười lồn con đĩ điên
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
nCái l j zậy bà
Ahihi
Ahihi Cấp 4
Cậu Lười les cc, thấy tag ngôn tình không ?
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
AhihiThì ngôn tình của 2 chị tóc đen và trắng đấy, lại bảo ko phải đi emo
Ahihi
Ahihi Cấp 4
Cậu Lười ừ đéo phải
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
AhihiNà ní emo
-
- Cấp 4
Cậu Lười Cái lồn đã ngôn còn hai chị yêu nhau cái con cặc
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
-Sao lại khum emo thím thông não cho t y~ :))
Ann Ann
Ann Ann Cấp 4
Cậu Lười Ngôn tình hay ngôn là nam yêu nữ, đam hay đam mỹ là nam yêu nam, còn bách hay bách hợp là nữ yêu nữ đấy cậu
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
Ann AnnỒ, làm t cứ tưởng cuộc tình của 2 chị chứ :'')))
 Công chúa wái zậc
Công chúa wái zậc Cấp 4
Cậu Lười emo
Ông nội nhà mày
Ông nội nhà mày Cấp 5
Cậu Lười Sao t ko thấy câu cửa miệng "mõm mõm" của m thế :?)
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
Ông nội nhà màyTrả lời comment thì t ko mõm nhé :))
nhìn cái loz
nhìn cái loz Cấp 5
Bộ này hình như ra lúc trước r thì phải
Con Bò
Con Bò Cấp 4
Có ai mơ đc lucid dream giống như nv9 này ko?
Raiden Shogun
Raiden Shogun Cấp 4
vẽ con tóc đen xấu vc,thấy con nhỏ tóc trắng còn đẹp hơn
Matcha Daxay
Matcha Daxay Cấp 3
xin ít truyện ạ
karen
karen Cấp 4
Matcha Daxaytruyện thể loại gì?
Matcha Daxay
Matcha Daxay Cấp 3
karenthế loại manhwa ạ
karen
karen Cấp 4
Matcha Daxaykẻ phản diện thuần túy
cách che giấu đứa con của hoàng đế
true beauty
thanh xuân rực rỡ
ba người anh trai cực phẩm
1 ngày nọ,tôi bỗng trở thành công chúa
toàn trí độc giả
lãng tiên kỳ đàm
lần nữa tỏa sáng
chiến lược tình yêu trong sáng
tôi đã cướp mất đêm đầu tiên của nam chính
phía sau em luôn có ta bên cạnh
trở thành tình địch của các nam chính
tôi là bạn gái của nam chính
ôi!hoàng tử
ebony quạ đen
cách chiến thắng trận đấu
lookism
câu chuyện cổ tích của mẹ kế
di vật
sweet home
solo leveling
the blob
ác nữ chỉ là một con rối
thể thao cực hạn
thật ra tôi mới là thật
tiệm búp bê của công chúa
quãng đời còn lại của nữ phụ yểu mệnh
trở thành gia đình của nhân vật phản diện
nam chính đang cản đường tôi

muốn đọc nữa thì kêu t
Matcha Daxay
Matcha Daxay Cấp 3
karenthanks nhó
Hmmmm
Hmmmm Cấp 4
Art ok phết emo
Moi
Moi Cấp 4
Truyện nghe mùi dảkemo
Hutao
Hutao Cấp 4
MoiTruyện này con nào công con nào thụ vậy :)
Raiden Shogun
Raiden Shogun Cấp 4
Hutaođiên à,không thấy tag ngôn tình sao mà hỏi công thụ gì ở đây?
Hutao
Hutao Cấp 4
Raiden ShogunĐiến điên mới đọc đc mấy bộ dảk hơn chứ :)
No name
No name Cấp 4
Con hyun nhìn giống na9 trong bìa kiểu j ý, nó giả gái hay j nhỉ :)))
Yu Yu
Yu Yu Cấp 4
No nameK phải nha
Lệch Rate Rồi
Lệch Rate Rồi Cấp 3
emotruyện mới ra dc 1phuts
hyuk ruiys
hyuk ruiys Cấp 3
emo biết đây cho gái coi nhưng cuốn vl
Â
 Cấp 4
hyuk ruiysGái trai gì ông ơi, mình thích thì mình đọc thôiemo
hyuk ruiys
hyuk ruiys Cấp 3
Âemomà công nhận hay thật
Haztin
Haztin Cấp 4
ÂĐúng đúng!?
wang
wang Cấp 5
emo....