Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn - Chapter 20

[Cập nhật lúc: 01:19 16/09/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 1
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 2
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 3
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 4
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 5
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 6
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 7
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 8
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 9
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 10
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 11
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 12
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 13
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 14
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 15
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 16
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 17
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 18
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 19
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 20
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 21
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 22
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 23
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 24
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 25
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 26
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 27
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 28
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 29
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 30
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 31
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 32
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 33
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 34
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 35
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 36
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 37
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 38
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 39
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 40
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 41
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 42
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 43
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 44
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 45
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 46
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 47
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 48
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 49
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 50
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 51
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 52
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 53
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 54
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 55
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 56
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 57
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 58
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 59
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 60
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 61
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 62
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 63
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 64
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 65
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 66
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 67
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 68
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 69
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 70
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 71
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 72
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 73
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 74
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 75
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 76
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 77
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 78
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 79
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 80
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 81
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 82
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 83
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 84
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 85
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 86
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 87
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 88
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 89
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 90
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 91
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 92
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 93
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 94
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 95
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 96
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 97
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 98
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 99
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 100
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 20 - Trang 101
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Dark Aegis
Dark Aegis Cấp 4
chồi main càng lúc càng trưởng thành ah :) khá quá, ngầu rùi ah ^O^emo
Young Buffalo
Young Buffalo Cấp 4
Do pk trong gia độc nên xài skill của tộc, chứ ĐM xài skill của 9 Long thì vỡ cmm mồm mấy ông giàemo
Vĩnh Hằng Hư vô
Vĩnh Hằng Hư vô Cấp 4
vầy cho hỏi ông thầy ở phần 1&2 chết đầu rồi? ,
Hoàng Nguyễn
Hoàng Nguyễn Cấp 4
Vĩnh Hằng Hư vôổng thành phản diện rồi b
Hoàng Nguyễn
Hoàng Nguyễn Cấp 4
Vĩnh Hằng Hư vôbị xóa hay mất ký ức rồi hay sao ấy
Nguyenle vietcuong
Nguyenle vietcuong Cấp 4
chân này là hàng ''cổ đại'' hay hàng'' hiện đại'' đây

hàng hiện đại thì chế ra dc cái chân có thể chịu  tải dc cường độ hoạt động của bọn murim này thì chân này cũng ra gì đấy
Tuấn Minh Nguyễn
Tuấn Minh Nguyễn Cấp 4
Nguyenle vietcuongLò luyện đan đồ cũng toàn đồ hightech thì công nghệ tụi murim này còn cao hơn người thường :))
Ma Ngọc công tử
Ma Ngọc công tử Cấp 4
đm cứ vài trang lại hiện lên "hay lắm hay lắm". Hay cái mụ nội nó
Akira Phan
Akira Phan Cấp 4
Thằng cha thọt này cứ gáy đi rồi làm đá mài cho main thôi càng đánh nó càng mạnh hơn còn có độ lì đòn bá đạo nữa chứ dăm ba cú đấm đá khác méo gì gãi ngứa emo
Nguya
Nguya Cấp 4
Akira Phangãi cái gì ?? người ta là trình độ cao thủ, main bây giờ còn chả dùng Moonryu, toàn dùng mấy món võ học lỏm với nội công khủng bố thì cx may ra gần ngang trình thôi
Tamamo no-Mae
Tamamo no-Mae Cấp 4
Nó chưa dùng Chung lực Cước. Cũng chưa dùng Cách Không Quyền.
À mà quên....trong bang mà dùng võ của Moonryu thì khác gì tự bỏ quyền làm chưởng môn đâuemo
Nguya
Nguya Cấp 4
Tamamo no-MaeMain nó từ bỏ sử dụng Moonryu rồi !! ko biết đến bao giờ mới dùng lại đây
Tamamo no-Mae
Tamamo no-Mae Cấp 4
NguyaThà là đừng dùng chứ thể trạng của nó hiện tại dùng đến là có người chết như chơi
Nguy
Nguy Cấp 4
Tamamo no-MaeThì sau kiểu gì chả tìm ra cách chữa !! Dùng moonryu kết hợp nội công thì xưng bá thôi :)
Nguyên Diện
Nguyên Diện Cấp 3
lại gáy emo
huyết tế
huyết tế Cấp 3
ăn tỷ hành vào mặt r, nhận mấy mồm bom, dăm 3 cái chân sắtemo
F
F Cấp 4
Bớt cảnh thg lìn tóc đen kia đc ko, nhìn khó chịu vc
Thangdd Thangdd
Thangdd Thangdd Cấp 3
Khổ thân cho thằng chủ tịch quá. Làm cái nệm cho main xưng bá
Aki Haru
Aki Haru Cấp 4
Tk từng bj ăn đòn 24/7 mà còn sợ cái chân sắt vụn này chắc
hajatokitesu
hajatokitesu Cấp 4
Sát chiêu đoạt mạng như quên mất thằng đang đánh vs mình ăn hàng đống sát chiêu từ ss1 mà vẫn sống đấy thôi =))))
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh Cấp 4
hajatokitesuChơi với chục cái ngân châm của quỷ thủ y thư mà vẫn sống thôi mà , xong ăn thêm mấy đấm của ông " sư phụ " cũ mà vãn sống thôi ấy mà
A hi hi
A hi hi Cấp 4
Nhào vô kiếm ănemo