Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn - Chapter 19

[Cập nhật lúc: 00:21 09/09/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 1
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 2
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 3
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 4
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 5
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 6
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 7
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 8
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 9
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 10
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 11
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 12
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 13
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 14
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 15
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 16
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 17
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 18
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 19
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 20
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 21
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 22
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 23
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 24
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 25
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 26
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 27
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 28
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 29
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 30
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 31
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 32
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 33
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 34
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 35
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 36
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 37
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 38
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 39
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 40
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 41
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 42
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 43
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 44
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 45
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 46
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 47
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 48
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 49
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 50
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 51
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 52
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 53
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 54
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 55
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 56
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 57
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 58
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 59
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 60
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 61
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 62
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 63
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 64
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 65
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 66
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 67
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 68
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 69
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 70
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 71
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 72
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 73
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 74
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 75
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 76
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 77
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 78
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 79
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 80
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 81
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 82
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 83
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 84
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 85
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 86
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 87
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 88
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 89
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 90
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 91
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 92
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 93
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 94
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 95
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 96
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 97
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 98
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 99
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 100
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 101
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 102
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 19 - Trang 103
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
hajatokitesu
hajatokitesu Cấp 4
Mãi mới đánh nghiêm túc
Dx
Dx Cấp 4
Main phần này về mặt trí tuệ thì đc buff còn sm thì nerf còn suất hiện thêm thằng báo thủ đọc hơi khó chịu tí giờ đợi tầm trăm chap main mạnh lại rồi đọc đỡ khó chịu:V
Xém Bảnh
Xém Bảnh Cấp 4
Dxasd  xưa thì có cc gì ngoài nội công to với trâu bò đâu 

giờ main nó đang phát triển mà nerf gì ngu à c
nam nguyen
nam nguyen Cấp 4
Xém Bảnhmain có gì đâu
Thể chất : phượng hoàng niết bàn
Võ công : Hắc nguyên công
Cảnh giới : nó tam hoa tụ đỉnh luôn rồi
Trần Thanh Nguyên
Trần Thanh Nguyên Cấp 4
DxDo nó dùng võ thuật nhà sunwwo thứ ko hợp với khí của nó nên vậy thôi
Akira Phan
Akira Phan Cấp 4
Phần 3 nếu ko có thằng loi choi kia xoay quanh thằng thủ lĩnh sunwo thì hay emo
Tsu Escarno
Tsu Escarno Cấp 4
Akira PhanCông nhận.
Long Phi Bất Bại
Long Phi Bất Bại Cấp 3
Tsu Escarnocông nhận y chang. Có thể tác giả có ý để song đấu mới mới phát huy được sức mạnh nào đó
Pham Cong
Pham Cong Cấp 3
emo
Young Buffalo
Young Buffalo Cấp 4
emo
thich truyen
thich truyen Cấp 4
Vẫn thấy nhây, đm cứ lôi cái thằng tóc đen mới xuất hiện hết mẹ nửa chap emo
GuGu Teln
GuGu Teln Cấp 4
Biến hình đi chời, đánh như đánh với Cửu Long ấy :v
Phong Lôi Đại Đế
Phong Lôi Đại Đế Cấp 5
Sinwoo phần này hết làm giẻ lâu rồi. Lãnh đạo cái clan đó cũng khôn hơn nên anh em cứ bình tĩnh. Nó chưa thể hiện ra hết đâu
Hehe boi
Hehe boi Cấp 4
Phong Lôi Đại Đế Siêu trâu bò, nhớ hồi ss2 bị ông già châm cứu máu ra như suối vẫn đấm nhau vs ổng tiếp.
Nguyenle vietcuong
Nguyenle vietcuong Cấp 4
cái murim này dc mỗi vụ này là hay

kệ mie mày dùng âm mưu gì, thằng nào võ công cao thằng đấy có quyền chủ động

vì sau cùng trong cái murim này,võ công quyết định địa vị 

nếu tao võ công đủ cao, mày bày ra âm mưu mie gì cũng vô dụng
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh Cấp 4
Nguyenle vietcuongĐúng thế còn gì , em chủ gia tộc đưa cho main cái con dấu với ông sư phụ bố đời đến mức đấm vỡ alo mấy cái âm mưu của bọn kia cơ mà , nhưng mà đến cuối thì nếu bọn nó chơi trò gangbang để giết kẻ mạnh kia thì cho dù có mạnh thật thì vẫn thế
hhtu
hhtu Cấp 4
Nguyenle vietcuongKiểu như tu tiên 
cường giả vi tôn
Tran Cao Thanh
Tran Cao Thanh Cấp 4
Phần 3 hơi thất vọng