Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Ngã lão ma thần - Chapter 75

[Cập nhật lúc: 18:53 16/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 1
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 2
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 3
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 4
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 5
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 6
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 7
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 8
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 9
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 10
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 11
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 12
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 13
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 14
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 15
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 16
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 17
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 18
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 19
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 20
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 21
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 22
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 23
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 24
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 25
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 26
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 27
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 28
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 29
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 30
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 31
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 32
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 33
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 34
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 35
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 36
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 37
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 38
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 39
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 40
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 41
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 42
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 43
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 44
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 45
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 46
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 47
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 48
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 49
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 50
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 51
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 52
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 53
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 54
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 55
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 56
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 57
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 58
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 59
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 60
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 61
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 62
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 63
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 64
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 65
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 66
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 67
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 68
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 69
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 70
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 71
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 72
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 73
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 74
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 75
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 76
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 77
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 78
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 79
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 80
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 81
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 82
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 83
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 84
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 85
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 86
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 87
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 88
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 89
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 90
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 91
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 92
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 93
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 94
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 95
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 96
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 97
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 98
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 99
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 100
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 101
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 102
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 103
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 104
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 105
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 106
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 107
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 108
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 109
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 110
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 111
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 112
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 113
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 114
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 115
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 116
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 117
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 118
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 119
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 120
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 121
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 122
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 123
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 124
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 125
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 126
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 127
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 128
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 129
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 130
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 131
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 132
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 133
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 134
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 135
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 136
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 137
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 138
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 139
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 140
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 141
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 142
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 143
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 144
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 145
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 146
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 147
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 148
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 149
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 150
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 151
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 152
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 153
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 154
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 155
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 156
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 157
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 158
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 159
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 160
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 161
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 162
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 163
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 164
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 165
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 166
Ngã lão ma thần chap 75 - Trang 167
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Gia Cát Pảnk
Gia Cát Pảnk Cấp 3
chém cả rồng emo
Long ly
Long ly Cấp 5
Ủa? Sao tên trùng vậy nek
Long Roze
Long Roze Cấp 4
Long ly Hóa hình bao giờ thế?
Long ly
Long ly Cấp 5
Long RozeMới hoá hình được 2 tháng à
Bạch Cô Cô
Bạch Cô Cô Cấp 4
Long lyTu luyện bao lâuemo rồi
Long ly
Long ly Cấp 5
Bạch Cô CôĐã gần một năm kể từ khi sinh ra
Bạch Cô Cô
Bạch Cô Cô Cấp 4
Long lyemoĐạo hữu thuộc tộc j mà tu ghê vậy
Long ly
Long ly Cấp 5
Bạch Cô CôLong tộc thuần chủng tu luyện 18/24
à vẫn còn đang học ở học viện
Bạch Cô Cô
Bạch Cô Cô Cấp 4
Long ly300 năm mới có lòng tộc thuần chủng đc sinh ra, chỉ mới tu 1năm đã ghê thế này , thật khiến người khác ngưỡng mộ
Long ly
Long ly Cấp 5
Bạch Cô CôCòn tàn sát mấy ngàn chương bên truyện chữ nữa
Nếu ko thì đã là cấp 5 trung kì rồi
Long ly
Long ly Cấp 5
Bạch Cô CôTui phân ra 3 đạo phân thần cùng tu luyện để sớm đột phá
Bạch Cô Cô
Bạch Cô Cô Cấp 4
Long lyQuả ko hỏi là cái thủ , ta tàn sát khắp trung nguyên gần mấy trăm bộ mà vẫn chưa lên
force water
force water Cấp 5
chắc chắn là nguyên liệu làm kiếm r
Tiểu Chu Chu
Tiểu Chu Chu Cấp 4
Cần j tìm nguyên liệu chế tạo nữa lấy của nó một miếng vảy đủ rồiemo
Moonlyi Hanq
Moonlyi Hanq Cấp 4
Tiểu Chu Chuthôi lấy hết làm luôn một bộ áo giáp kiếm các thứ cho ngầu
Bàn Tử Đằng
Bàn Tử Đằng Cấp 4
Moonlyi HanqCHẮC LÀ KO NGẦU ĐÂU 😎
Krul Tepes
Krul Tepes Cấp 5
Bàn Tử ĐằngNgầu kemo
Thỏ Không Màu
Thỏ Không Màu Cấp 4
Krul TepesChx chắc đã ngầu đâuemo
Đấng Nam Nhi
Đấng Nam Nhi Cấp 3
Long Ly với Giao Long thì con nào mạnh hơn ae nhỉ :v
Trần Đức
Trần Đức Cấp 3
Đấng Nam NhiLong ly mạnh hơn
Đấng Nam Nhi
Đấng Nam Nhi Cấp 4
Trần ĐứcOkemo
Hà nèee
Hà nèee Cấp 3
Kh biết bn chap nữa có ra ngoài gặp chính phái kh nhỉ
Boiiiiii Hệ hệ
Boiiiiii Hệ hệ Cấp 3
chap mới gặp chính phái nhưng chưa ra ngoài
An
An Cấp 4
Không gặp chính phái gặp cậu dc honggg
Hà nèee
Hà nèee Cấp 4
AnChung cư Vincom Park Place , bạn tìm được tầng mình ở thì gặp 🤣
An
An Cấp 4
Hà nèeeƠ tưởng mấy bạn nữ chỉ đọc ngôn thôi chứ
Hà nèee
Hà nèee Cấp 4
AnĐọc cả ngôn , đam mỹ , thi thoảng quay sang đọc tu tiên :333
An
An Cấp 4
Hà nèeeTận HN sao rướt dâu đây😬
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn Cấp 4
AnRăm quá emo
db
db Cấp 4
check level
Nguyá»…n Long
Nguyá»…n Long Cấp 4
emo
Nguyễn Việt
Nguyễn Việt Cấp 2
tét cấp
Nro Dương Tuyến
Nro Dương Tuyến Cấp 1
Đoạn đầu nếu bị ám sát main chết thật thì sao lại có con cháu đời sau nhỉ
vu nguyen
vu nguyen Cấp 1
nó kiểu như 1 vòng lặp vậy... nôm na kiểu như main đang suýt bị giết thì có người đến giúp nên đã thoát...sau này phát triển và sinh con đẻ cái và có đến thời đại văn minh con cháu phát minh ra máy thời gian và biết đc sự việc...nếu để tổ tông chết thì tụi nó cũng thành cát bụi nên mới nhẩy vể giúp đỡ main để main thoát chết và phát triển...và vòng lặp sẽ cứ thế xoay vòng...thật ra mấy vấn đề này nên nghĩ thoáng thoáng thôi bạn ko dễ vào bệnh viện tâm thần lắm...
emoemoemoemoemoemo
Nhân Châu
Nhân Châu Cấp 1
nếu ko có cháu giúp thì bằng cách nào đó maid vẫn sống và lên làm giáo chủ bằng chứng là lúc kia thằng cháu nó lấy gia phả của nó ra xem thì maid vẫn sống và làm giáo chủ nhưng danh hiệu thì hơi khác với danh hiệu khi được thằng cháu giúp
Hiệp Nguyễn Hữu
Hiệp Nguyá»…n Hữu Cấp 1
Truyện này chỉ có một dòng thời gian duy nhất là chắc chắn main sẽ còn sống đi chịch rồi có con cháu đời sau và thk chắt chít kia nó về lại quá khứ khả năng là sẽ gây nhiễu loạn một số timeline nhưng vẫn chắc chắn 100% vẫn sẽ như cũ thôi để ý cái máy nano là biết ngay ý mà
phúc bait chúa
phúc bait chúa Cấp 4
Hiệp Nguyá»…n Hữuko phải đâu mà là trc đấy thì thằng main nó nó còn mạnh hơn bây h địch ở tương lai thấy khỏe quá cử người về giết main để bọn này bay màu vs ko đc hùng mạnh xong thằng cháu cx về đẻ giúp
Long Phạm
Long Phạm Cấp 4
phúc bait chúaTôi cùng í với ông nhưng mà tôi thấy kiểu tao về dc mày cx về dc rồi càng thấy càng loạn 
Suy nghĩ về mấy vụ giòng thời gian chắc vô viện tâm thần mấtemo
Yuki
Yuki Cấp 4
Nro Dương TuyếnKhông bạn trong truyện chữ thì cho dù không có nano vẫn được cứu và vẫn trở thành ma giáo chí tôn nha chỉ là dnah hiệu khác thôi có nano hình như dc goi là ma thần còn không nano thì được goi là gì đó chém tay
Ác Ma Trác Phàm
Ác Ma Trác Phàm Cấp 1
Để 3 tháng vào xem nó sướng
PayLakDick
PayLakDick Cấp 1
Og giống tui thế emo
Daucatmoicity77 Moizcity
Daucatmoicity77 Moizcity Cấp 1
Ầy tui đợi tận 15 chap nè :)) dù biết đọc liên tục và nhiều vậy sẽ hay quên nhưng k dừng được đi co me ao thât đây :))
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 1
Ngầu vl
Bùi Kaiz
Bùi Kaiz Cấp 1
vừa mới than ko có kiếm, thì kiếm đến emo
Odr
Odr Cấp 1
Chap 75 là chương bn truyện chữ thế ae
Văn Võ
Văn Võ Cấp 1
đoán chừng con rắn là kiếm của main
Ảo ma Canada
Ảo ma Canada Cấp 1
Chuẩn luôn bạn kiếm của tổ tiên để lại