Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Luân Hồi Khốn Khiếp - Chapter 19

[Cập nhật lúc: 15:53 24/06/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 1
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 2
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 3
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 4
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 5
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 6
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 7
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 8
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 9
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 10
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 11
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 12
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 13
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 14
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 15
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 16
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 17
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 18
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 19
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 20
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 21
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 22
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 23
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 24
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 25
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 26
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 27
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 28
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 29
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 30
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 31
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 32
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 33
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 34
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 35
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 36
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 37
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 38
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 39
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 40
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 41
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 42
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 43
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 44
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 45
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 46
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 47
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 48
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 49
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 50
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 51
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 52
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 53
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 54
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 55
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 56
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 57
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 58
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 59
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 60
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 61
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 62
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 63
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 64
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 65
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 66
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 67
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 68
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 69
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 70
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 71
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 72
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 73
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 74
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 75
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 76
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 77
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 78
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 79
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 80
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 81
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 82
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 83
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 84
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 85
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 86
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 87
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 88
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 89
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 90
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 91
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 92
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 93
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 94
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 95
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 96
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 97
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 98
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 99
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 100
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 101
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 102
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 103
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 104
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 105
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 106
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 107
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 108
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 109
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 110
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 111
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 112
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 113
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 114
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 115
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 116
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 117
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 118
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 119
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 120
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 121
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 122
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 123
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 124
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 125
Luân Hồi Khốn Khiếp chap 19 - Trang 126
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Lichie
Lichie Cấp 4
chap này đoạn đầu bị thiếu làm t phải mò qua web khác tìm :v
Guriha Guri
Guriha Guri Cấp 4
Truyện kiểu quý tộc ăn rồi học nó sao sao ấy, chắc khôg hợp gu 18 đã đọc lướt rồi thôi bye truyện, đọc tựa khá hay mà khôg hợp gu!
Viê
Viê Cấp 3
Wtf thằng anh sinh đc 5 ngày con em ms chui ra ảo lòn vãi
Thanh
Thanh Cấp 4
Viê5 giây ông ơi
Viê
Viê Cấp 3
ThanhÀ chắc đọ nhầm 🤦🤦🤦🤦
Hắc Đế
Hắc Đế Cấp 4
trong tất cả các truyện hàn hay trung thì con gái có lúc hiền có lúc ác nhưng quy tụ lại luôn có một tính cách ko thể chối bỏ là yêu chắc chắn sẽ hãm
T
T Cấp 3
Ko phải nói chứ biểu cảm của main nhiều lúc như phản diện ấy emo
Anh Nguyên
Anh Nguyên Cấp 4
Má cái art bộ này t ưng vc có thên Hentai càng tốt:))
Chanh
Chanh Cấp 3
Anh NguyênẨu rồi đó ba:)))
Anh Nguyên
Anh Nguyên Cấp 4
ChanhẨu cx đc chứ nhìn art nữ hứng quá:))
nguyễn Shu
nguyễn Shu Cấp 4
Anh Nguyênemo hay
Thần Ruồi Đại Hiệp
Thần Ruồi Đại Hiệp Cấp 4
Đúng là không ai hoàn hảo cả, ông gia chủ chuẩn kiểu giỏi việc nước nhưng việc nhà thì 3 chấm. Còn mấy ông toàn ghép con ciel với main thì toàn dấm âu hoặc toàn boy chưa trải nhiều dễ bị gái lừa chứ con ceil thì tính trẻ con, thủ đoạn, giả nai như mẹ nó ko hiểu thích chỗ nào, có thể tương lai khác nhưng hiện tại thì chả khác mấy con nvp trong truyện Trung.
Diêm Văn Vương
Diêm Văn Vương Cấp 5
Thần Ruồi Đại HiệpT có thiện cảm với ciel chỉ vì tên nó nghe hay hay thôi
gonefuld
gonefuld Cấp 4
main là luân hồi đương nhiên phải biết mana r
kim cuong
kim cuong Cấp 4
Mẹ này cũng ảo thật, đi so đo với vợ lẽ của chồng, cứ lo là nó sẽ cười vô mặt mik trong khi chỉ cần cho con rèn luyện ma pháp thì có khi nó sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất, nhì chống lưng cho bả. V mà bả ko lm:)
Mèo Con
Mèo Con Cấp 5
kim cuongQuan trọng là pháp sư ko được công nhận làm gia chủ
Yến Nhyy
Yến Nhyy Cấp 4
kim cuongĐúng đúng nhỡ bả gặp chuyện j thì có thg con,lo sợ bị cười nhạo ko tức bả thật sự
Nguyễn Lê
Nguyễn Lê Cấp 4
Gia chủ nhà này may mắn nhỉ , cưới 2 người vợ đc cái đứa nào cũng làm bản mặt hãm lzz như nhauemo
Cường
Cường Cấp 4
Nguyễn LêHai con mụ đấy cạnh tranh nhau nên hoá điên muốn hơn ng khác nên phải hãm lzz rồiemo
DZ Duong
DZ Duong Cấp 4
Nguyễn Lêvô môi trường cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé thì ai cũng phải thay đổi thui, coi mấy phim cung đấu, như Võ Tắc Thiên chẳng hạn, từ người tốt cũng thành người xấu, đó cũng là một trong những lý do hiện tại chỉ đc lấy một vợ, chứ nhiều vợ thì đương nhiên phải cạnh tranh với nhau rồi (nếu đc lấy nhiều chồng thì có khi mấy ông chồng cũng cạnh tranh ai được xủng ái hơn:)))))) )
kakakaaa
kakakaaa Cấp 5
sao tính cách na9 này lại giống một ai đó ở hoa sơn phái nhỉ
Tui đang rãnh
Tui đang rãnh Cấp 4
kakakaaaĐúng thật :))), cục súc y chang
Vũ Kevin
Vũ Kevin Cấp 4
IiiiiChuẩn mà =)))))
g
g Cấp 5
kakakaaaname truyện đấy
Yuh_Lord
Yuh_Lord Cấp 4
IiiiiĐưa link avatar đây
No horny
No horny Cấp 4
gHoa sơn tái xuấtemo
Tạ Minh
Tạ Minh Cấp 5
kakakaaađúng đúng :)
Cậu Lười
Cậu Lười Cấp 4
Mõm mõm mõm
dang Minh Quân
dang Minh Quân Cấp 4
nu9 là vậy mn
Chiến Phan
Chiến Phan Cấp 4
Đọc đoạn con kia cứ muốn gọi main là chị mà main nhất quyết k gọi cho thấy nó có tôn nghiêm của nó đẹ phải như ms th tiên đế trọng sinh hay cao nhân ẩn thân vạn năm của ms th khựa là gặp gái thì gái nó tát hay nó k coi mình ra j hay thậm chí là bắt main mặc đồ con gái thì cũng chấp nhận theo đc đọc mà chả hiểu sao bọn khựa nó làm như thế đc nữa
loooooo
loooooo Cấp 4
ông gia chủ tốt nhất mà t thấy khi đọc khá là nhiều truyện
p Leo
p Leo Cấp 4
looooooĐr, mấy ông khác thì đi theo quyền lực tài năng và đích hệ nhưng ổng đối xử rất tốt vs tất cả con mình, và ko ganh ghétvs chi thứ vì có ng tài hơn con cháu mình :33