Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Công Tước Bạch Long - Chapter 25

[Cập nhật lúc: 16:02 28/01/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 1
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 2
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 3
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 4
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 5
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 6
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 7
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 8
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 9
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 10
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 11
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 12
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 13
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 14
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 15
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 16
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 17
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 18
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 19
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 20
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 21
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 22
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 23
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 24
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 25
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 26
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 27
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 28
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 29
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 30
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 31
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 32
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 33
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 34
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 35
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 36
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 37
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 38
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 39
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 40
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 41
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 42
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 43
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 44
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 45
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 46
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 47
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 48
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 49
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 50
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 51
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 52
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 53
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 54
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 55
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 56
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 57
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 58
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 59
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 60
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 61
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 62
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 63
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 64
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 65
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 66
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 67
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 68
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 69
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 70
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 71
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 72
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 73
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 74
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 75
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 76
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 77
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 78
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 79
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 80
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 81
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 82
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 83
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 84
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 85
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 86
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 87
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 88
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 89
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 90
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 91
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 92
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 93
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 94
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 95
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 96
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 97
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 98
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 99
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 100
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 101
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 102
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 103
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 104
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 105
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 106
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 107
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 108
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 109
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 110
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 111
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 112
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 113
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 114
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 115
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 116
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 117
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 118
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 119
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 120
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 121
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 122
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 123
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 124
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 125
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 126
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 127
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 128
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 129
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 130
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 131
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 132
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 133
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 134
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 135
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 136
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 137
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 138
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 139
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 140
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 141
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 142
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 143
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 144
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 145
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 146
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 147
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 148
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 149
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 150
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 151
Công Tước Bạch Long chap 25 - Trang 152
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Anti fan ntr
Anti fan ntr Cấp 4
Bộ này làm tao nhớ lại genshin 😃
ang
ang Cấp 1
Nữ tg vẽ hơi xâu nhưng t thích 
Hóng vl
Cặc Thần Sầu
Cặc Thần Sầu Cấp 1
T nghi lại vòng lặp vô hạn quá.
Thứ nhất: main hiện tại tức là công tước. Vậy còn main khi ở trong quân đoàn quỷ thì sao ? 
Thứ 2: từ chi tiết của bà linh hồn thì cái thằng bạch long đầu truyện nó ko phải là eren vậy nó là main ???
Từ đó tớ có thể khẳng định giả thuyết trên là 60%
Pé đèo
Pé đèo Cấp 1
????
Cường Điềm đạm
Cường Điềm đạm Cấp 1
Để ý chi tiết 1 nè , còn chi tiết 2 thì chắc là ( chắc luôn nha ) đó là linh hồn của thằng bá tước Pen hoặc người trong gia đình giả dạng , nhìn biểu cảm e ngại lúc lúc đầu là bk .
Thêm 1 điều nữa cái nickname của cậu làm tui cảm thấy khắm quá 🤓
✞ঔৣTử Vực Tinh ۝
✞ঔৣTử Vực Tinh ۝ Cấp 1
Có thể khẳng định là Eren mà Main nhìn thấy là vật chứa của Main trong tương lai í
 .....
..... Cấp 1
Hmm...nếu là vong lặp thì khi nào nó mới kt và truyện k thể z đc, nên sẽ có cái j đó làm thay đổi (nếu nó là vòng lặp )
Akanabe Masaki
Akanabe Masaki Cấp 1
Đính chính lại với mọi người thì theo như mình đọc mấy cái hiệu ứng ( mấy cái chữ to to ấy) trong truyện thì là chữ của nhật nên mình nghĩ là Manga nha (Ý riếng, không nhận gạch)
Thời Không Đại Đế
Thời Không Đại Đế Cấp 4
này truyện hàn
Mai Hương
Mai Hương Cấp 4
Akanabe MasakiĐây là manhwa mà. Nếu là manga thì điểm đặc trưng là vẽ theo các ô và không có màu để còn đóng thành sách. Manhwa là truyện Hàn chỉ đăng trên wed và tác giả thu nhập bằng người đọc donte và vẽ theo cách kéo từ trên xuống đến hết