Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh We Aren't Forgiven
4.047 0 26

We Aren't Forgiven

Truyện tranh Pink Lady
58K 12 140

Pink Lady

Truyện tranh Puella Magi Oriko Magica
4.527 2 8

Puella Magi Oriko Magica

Truyện tranh A Thousand Years of Snow
11K 6 72

A Thousand Years of Snow

Truyện tranh Rex
2.185 1 9

Rex

Truyện tranh Touhou - Advent Cirno #0
686 1 10

Touhou - Advent Cirno #0

Truyện tranh Smash Bomber
1.373 1 8

Smash Bomber

Truyện tranh Touhou - Life of Maid
5.324 2 23

Touhou - Life of Maid

Truyện tranh Pokemon Special Black & White Arc
12K 2 30

Pokemon Special Black & White Arc

Truyện tranh Player Kill
22K 3 46

Player Kill

Truyện tranh Shiwhamong
12K 3 19

Shiwhamong

Truyện tranh Tsuttsukumon
2.844 11 39

Tsuttsukumon

Truyện tranh You & Me (Con ma dễ thương)
32K 4 53

You & Me (Con ma dễ thương)

Truyện tranh Young Gun Carnival
2.149 2 16

Young Gun Carnival

Truyện tranh Persona 4
9.067 3 53

Persona 4

Truyện tranh Secret Kiss
130K 39 603 Đủ bộ

Secret Kiss

Truyện tranh Shinobi Denai To!
15K 9 181 Đủ bộ

Shinobi Denai To!

Truyện tranh Tà Thần
16K 2 31

Tà Thần

Truyện tranh Perfect Girl Evolution
75K 6 235

Perfect Girl Evolution

Truyện tranh Sora no Mannaka
1.668 2 17

Sora no Mannaka

Truyện tranh Sunde ni Touch
1.129 3 15

Sunde ni Touch

Truyện tranh The Castle
1.408 1 3

The Castle

Truyện tranh This Time It Was A Kiss For Sure
1.595 1 9

This Time It Was A Kiss For Sure

Truyện tranh Violet
1.043 2 8

Violet

Truyện tranh Wild Cats
1.753 6 26

Wild Cats

Truyện tranh Re: Live
1.838 3 25

Re: Live

Truyện tranh Sisterism
3.554 0 8

Sisterism

Truyện tranh Pixy Gale
3.367 3 20

Pixy Gale

Truyện tranh Six Hours and Five Minutes
667 1 4

Six Hours and Five Minutes

Truyện tranh The Conditions For Paradise
7.023 0 16

The Conditions For Paradise

Truyện tranh Yubikiri
3.638 1 26

Yubikiri

Truyện tranh X-Men Deadly Genesis
2.314 0 8

X-Men Deadly Genesis

Truyện tranh Watchmen
7.474 0 19

Watchmen

Truyện tranh Warui Ko no Tame no Wasuremono Techou
1.208 2 11

Warui Ko no Tame no Wasuremono Techou

Truyện tranh Ultimate Spider-Man
48K 2 107

Ultimate Spider-Man

Truyện tranh Tales for a sleepless night
4.683 2 9

Tales for a sleepless night

Bình luận mới