Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Iwin
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 1
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 2
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 3
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 4
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 5
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 6
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 7
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 8
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 9
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 10
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 11
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 12
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 13
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 14
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 15
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 16
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 17
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 18
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 19
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 20
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 21
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 22
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 23
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 24
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 25
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 26
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 27
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 28
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 29
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 30
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 31
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 32
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 33
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 34
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 35
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 36
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 37
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 38
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 39
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 40
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 41
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 42
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 43
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 44
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 45
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 46
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 47
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 48
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 49
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 50
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 51
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 52
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 53
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 54
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 55
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 56
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 57
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 58
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 59
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 60
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 61
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 62
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 63
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 64
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 65
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 66
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 67
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 68
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 69
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 70
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 71
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 72
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 73
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 74
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 75
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 76
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 77
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 78
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 79
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 80
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 81
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 82
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 83
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 84
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 85
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 86
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 87
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 88
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 89
Trở Thành Hung Thần Trong Trò Chơi Thủ Thành chap 4 - Trang 90
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Lang Thiên Ma Tôn
Lang Thiên Ma Tôn Cấp 4
Độ chính xác 999emo hack đấy
NBA
NBA Cấp 4
Lang Thiên Ma TônHack méo gì cho 99999 đi nữa thì vãn vậy thôi đọc chap 6 đi emo
Nguyen Hieu
Nguyen Hieu Cấp 4
Lang Thiên Ma TônTại nó thả baronemo
CHƠI LOLI KO BAO
CHƠI LOLI KO BAO Cấp 5
Gặp t thì chỉ nó nước đào sẵn hố nằm trước cho quenemo
C
C Cấp 4
CHƠI LOLI KO BAOemo
shinokechi yang
shinokechi yang Cấp 4
CHƠI LOLI KO BAOemo
CHƠI LOLI KO BAO
CHƠI LOLI KO BAO Cấp 5
Cái này thì dark soul phải gọi bằng cụemo
NBA
NBA Cấp 4
Game khó nhất thế giới rồi, main còn vào đúng thằng có tất cả chỉ số cộng lại bằng 5 emo thôi gặp tui chắc ngủ dưới đất cho quen mùi trước
hee
hee Cấp 4
thng đeo kính lại là thng nhìn rõ nhất dm :)
Hệ Thống Số Hưởng
Hệ Thống Số Hưởng Cấp 4
H đánh bại nó kiểu j đây main vẫn yếu
Là lá La
Là lá La Cấp 4
May là nhện đấy, chứ mà là Thao Thiết là còn cái nịt
Họ tên
Họ tên Cấp 4
Là lá LaMong lên mấy level cao hơn có map thao thiết giờ cái thành quèn vậy chắc còn cái nịt
Alex The Cultured
Alex The Cultured Cấp 4
Là lá LaNó lại vào tứ đại hung thú nữa thì còn cái nịt à ko cái nịt còn chẳng còn
Người qua đường
Người qua đường Cấp 5
Alex The CulturedMain nó mà vào typhon nữa thì chết chắc emo
Uragini Yoru
Uragini Yoru Cấp 4
mới màn 1 mà zị rồi à:)
vui vẻ
vui vẻ Cấp 3
mới level 1 mà thấy vãi lol rồiemo
Gạo
Gạo Cấp 4
Cấp  độ  khó  thì làm  sao mà dễ  chết  zay
táp tao là chó
táp tao là chó Cấp 3
làm tôi liên tưởng đến phim " Tử chiến trường thành "
á
á Cấp 4
táp tao là chó Công nhận hơi giống thật
duc minhnguyen
duc minhnguyen Cấp 3
hay tgatffff
Tường Vi
Tường Vi Cấp 4
Chơi cấp khó nó phải khác mấy thằng gà emo
Thien Xu
Thien Xu Cấp 4
Truyện hay lúc nào cũng ít chap  Hazzzz THẬT LÀ tiếc mà t mà có đồng hồ time skip là t skip để đọc mấy bộ t thích r
Kurokiller
Kurokiller Cấp 2
Đọc bộ này liên tưởng tới con game they are billion vãi
tên Không có
tên Không có Cấp 4
KurokillerÁ cấp 2 kìa emo
Tiên Lưu li
Tiên Lưu li Cấp 5
KurokillerCá thể đặc biệt :))
Kurokiller
Kurokiller Cấp 2
Tiên Lưu liemotui là đại lão giả trang thôi mới sáng nay chính thức lập tài khoản😂
Hehe Bla_Mva
Hehe Bla_Mva Cấp 4
KurokillerCá thể quý hiếm, mình thấy cấp 1 còn nhiều hơn cấp 2 trăm lần
Kurokiller
Kurokiller Cấp 2
Hehe Bla_Mvaemo
The Last stand
The Last stand Cấp 4
KurokillerCá thể này cần đc bảo tồn ko nên cho nó lên cấp 3
l
l Cấp 4
Hehe Bla_Mvacấp 1 là lúc chưa có lvl đấy
Kurokiller
Kurokiller Cấp 2
The Last stand😂 sao lại ko cho lên trời
Cấp 4
KurokillerLv 2 emo