Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Toàn Chức Pháp Sư - Chapter 665

[Cập nhật lúc: 07:50 10/03/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Iwin
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 1
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 2
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 3
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 4
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 5
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 6
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 7
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 8
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 9
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 10
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 11
Toàn Chức Pháp Sư chap 665 - Trang 12
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Hi
Hi Cấp 2
tâm hạ thức tỉnh hệ triệu hoán hả mn
emo
Ren Kun
Ren Kun Cấp 4
HiHệ trì dũ vs hệ tâm linh
Hi
Hi Cấp 2
Ren Kuntớ cảm ơn ạ
S
S Cấp 4
Ren KunTrì Dũ là hệ gì dọ
Ren Kun
Ren Kun Cấp 4
SChữa trị á
Đing Trí Nhật Hùng
Đing Trí Nhật Hùng Cấp 1
emo
SKT TaTSuGi
SKT TaTSuGi Cấp 1
Chi mình xin cảnh giới trong truyện đi các cao nhân
. vả mồm nha
. vả mồm nha Cấp 1
cảnh giới của pháp sư: sơ giai-> trung giai-> cao giai-> siêu giai-> cấm chú
cảnh giới yêu thú: cấp nô bộc-> cấp chiến tướng-> cấp thống lĩnh-> cấp quân chủ-> cấp đế hoàng
''BUCUTIENSINH''
''BUCUTIENSINH'' Cấp 1
- Pháp sư: Học đồ (Tinh Tử) → Sơ giai (Tinh Quỹ trong Tinh Trần) → Trung giai (Tinh Đồ trong Tinh Vân) → Cao giai (Tinh Tọa trong Tinh Hà) → Siêu giai (Tinh Cung trong Tinh Hải) → Bán Cấm Chú ( Tinh Kiều) → Cấm chú (Tinh Tượng trong Tinh Vũ).
- Yêu Thú:
+Cấp Nô Bộc: Tiểu Nô Bộc → Trung Nô Bộc → Đại Nô Bộc → Tiến Giai Nô Bộc
+Cấp Chiến Tướng: Tiểu Chiến Tướng → Trung Chiến Tướng → Đại Chiến Tướng → Tiến Giai Chiến Tướng
+Cấp Thống Lĩnh:Á Thống Lĩnh → Chân Thống Lĩnh → Trung Thống Lĩnh → Đại Thống Lĩnh → Tiến Giai Thống Lĩnh
+Cấp Quân Chủ:Á Quân Chủ → Chân Quân Chủ → Trung Quân Chủ → Đại Quân Chủ → Chí Tôn Quân Chủ
+Cấp Đế Hoàng:Á Đế Hoàng → Phổ Thông Đế Hoàng → Trung Đế Hoàng → Đại Đế Hoàng → Chí Tôn Đế Hoàng
- Khế ước thú: cấp Bảo bảo → kỳ Ấu niên → kỳ Trưởng thành → kỳ Thành thục→ Đỉnh cao kỳ
''BUCUTIENSINH''
''BUCUTIENSINH'' Cấp 1
thk main còn sáng tạo ra cảnh giới mới là pháp thần, cảnh giới này thực lực bằng một nửa cảnh giới toàn chức pháp sư nhưng trong tương lai main hoàn toàn có thể tấn thăng TCPS
Trần Nguyễn Đại Phúc
Trần Nguyá»…n Đại Phúc Cấp 1
Ma Pháp Sư
Học Đồ ( Tinh Tử ): Nhất Tinh Tử ---> Thất Tinh Tử ( Mãn Tu )
Sơ Giai ( Tinh Trần ): Nhất Tinh Quỹ ---> Thất Tinh Quỹ ( Mãn Tu )
Trung Giai ( Tinh Vân ): Nhất Tinh Đồ ---> Thất Tinh Đồ ( Mãn Tu )
Cao Giai ( Tinh Hà ): Nhất Tinh Tọa ---> Thất Tinh Tọa ( Mãn Tu )
Siêu Giai ( Tinh Hải ): Nhất Tinh Cung ---> Thất Tinh Cung ( Mãn Tu )
5.5. Bán Cấm Chú

Cấm Chú ( Tinh Vũ ): Nhất Tinh Tượng ---> Thất Tinh Tượng ( Mãn Tu )
6.5. Pháp Thần Cảnh ( Bán Toàn Chức Pháp Sư )

Toàn Chức Pháp Sư
 
 
Tinh Thần Lực
Đệ Nhất Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Nhị Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Tam Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Tứ Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Ngũ Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Lục Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Thất Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Bát Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Cửu Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong
Đệ Thập Cảnh
 
 
 
Ma Pháp
Học Đồ ( Tinh Tử )
Sơ Giai ( Tinh Quỹ ): Nhất Cấp ---> Thất Cấp
Trung Giai ( Tinh Đồ ): Nhất Cấp ---> Thất Cấp
Cao Giai ( Tinh Tọa ): Nhất Cấp ---> Lục Cấp
Siêu Giai ( Tinh Cung ): Nhất Cấp ---> Ngũ Cấp
Cấm Chú ( Tinh Tượng )
 
 
 
Yêu Ma
Cấp Nô Bộc: Tiểu Nô Bộc --- Phổ Thông Nô Bộc --- Đại Nô Bộc --- Tiến Giai Nô Bộc
Cấp Chiến Tướng: Tiểu Chiến Tướng --- Phổ Thông Chiến Tướng --- Đại Chiến Tướng --- Tiến Giai Chiến Tướng
Cấp Thống Lĩnh: Ngụy Thống Lĩnh --- Á Thống Lĩnh --- Phổ Thông Thống Lĩnh --- Đại Thống Lĩnh --- Tiến Giai Thống Lĩnh
Cấp Quân Chủ: Ngụy Quân Chủ --- Á Quân Chủ --- Phổ Thông Quân Chủ --- Trung Quân Chủ --- Đại Quân Chủ --- Chí Tôn Quân Chủ
Cấp Đế Hoàng: Ngụy Đế Hoàng --- Á Đế Hoàng --- Phổ Thông Đế Hoàng --- Trung Đế Hoàng --- Đại Đế Hoàng --- Chí Tôn Đế Hoàng
 
 
 
Khế Ước Thú
Kỳ Bảo Bảo ( Anh Nhi Kỳ )
Kỳ Ấu Niên
Kỳ Trưởng Thành
Kỳ Thành Thục
Kỳ Đỉnh Cao
 
 
 
Ma Cụ
Phàm Cấp ( Phàm Khí )
Linh Cấp ( Linh Khí )
Hồn Cấp ( Hồn Khí)
 
 
 
Ma Chủng
Linh Cấp ( Linh Chủng ): Ngụy Linh Chủng --- Bán Linh Chủng --- Tiểu Linh Chủng --- Đại Linh Chủng
Hồn Cấp ( Hồn Chủng ): Ngụy Hồn Chủng --- Bán Hồn Chủng --- Tiểu Hồn Chủng --- Đại Hồn Chủng
Phệ Cấp ( Phệ Chủng ): Ngụy Phệ Chủng --- Bán Phệ Chủng --- Tiểu Phệ Chủng --- Đại Phệ Chủng
Thiên Cấp ( Thiên Chủng ): Ngụy Thiên Chủng --- Bán Thiên Chủng --- Tiểu Thiên Chủng --- Đại Thiên Chủng
 
 
 
Thợ Săn
Sơ Cấp
Trung Cấp
Cao Cấp
Cấp Thành Phố
Đại Sư: Nhất Tinh ---> Thất Tinh
Liệp Vương
Quốc Thắng
Quốc Thắng Cấp 1
Cho hỏi : cái vòng con cá mà mạc phàm đeo có tác dụng gì ko ? Nó có phải là đồ hiếm ko ?
Đinh Tiến Long
Đinh Tiến Long Cấp 1
Cái vòng đấy là con đồ đằng đấy max bá
Quân Trương
Quân Trương Cấp 1
Là con thanh long cấp đế vương đấy
Minh Khá
Minh Khá Cấp 4
Quân TrươngSau này làm đệ main hả
Lão luyện sát gái
Lão luyện sát gái Cấp 1
Sao Tâm Hạ nói Mạc Phàm là anh (ca ca) mà Mạc Phàm lại kêu Tâm Hạ là cô???
Lê Phước Lộc
Lê Phước Lộc Cấp 1
Tại vì Tâm Hạ có phải là muội muội ruột của Phàm chó điên đâu :v. Nhưng chủ yếu do nhóm dịch nữa thôi
Duong khai
Duong khai Cấp 4
Lão luyện sát gáiTại nó dịch nguu ấy chứ sao gọi v dc
Võ Phước Hải
Võ PhÆ°á»›c Hải Cấp 1
Dịch đau đầu vl Mạc Phàm gọi Tâm Hạ là cô còn MNT thì lại gọi thân mật???
Hắc Quỷ
Hắc Quỷ Cấp 1
Đẹp
Lục Thời Cẩn
Lục Thời Cẩn Cấp 1
ghét thk bảo vệ cho tâm hạ vc
Hoa Tuế
Hoa Tuế Cấp 1
có tí drama cho đở nhạt thôi
Yuuki Sakura
Yuuki Sakura Cấp 1
góc tìm truyện:
nữ9 là con gái của chủ tịch một công ty nổi tiếng và có hôn ước với nam9, là một tổng tài chính hiệu. Khoảng 50 chap đầu thì nữ9 cực kì là phế và yêu thằng nam8 đến si mê luôn.Hắn lợi dụng nư9 để hại nam9. Vì nam9 yêu bà nữ9 này cực kì nhìu nên bao nhiu lần bị hại đều bỏ qua cho nữ9 hết. Và điều đó làm công ty của nam9 tụt điểm cổ phiếu tận 30 điểm. Sau đó khoảng từ chap 59, 60 gì đó trở đi thì bà nư9 phát hiện ra tư tình của thằng nam8 với con nữ8. Cô phát hiện ra trước đây hắn chỉ là lợi dụng mk chứ chả yêu thương gì cô cả. Sau đó cô nhốt mk trong phòng tận 1 tuần liền. Lúc đó nam9 luôn mang cơm lên đặt ở trước của phòng nữ chính rồi an ủi cô ( hai người đã đính ước và bị bắt phải ở chung với nhau nhưng nam9 nữ9 lại ở hai phòng khác nhau.) Nữ9 đối với nam9 thì cx biết tình cảm anh dành cho cô nhưng vì quá yêu thằng na8 mà đối với nam9 cx chỉ dừng lại ở mức có cảm tình. Lúc này nữ9 bắt đâu quan tâm và hiểu na9 hơn, và cx đã dần yêu nam9. Sau đó thì nư9 bắt đầu sửa chữa những lỗi lầm mà mk gây ra cho nam9 và công ty của anh. Lúc đó mới hú hồn, hóa ra nữ9 là trùm của băng nhóm đứng đầu giới xã hội đen. Bang này có thế lực và sức mạnh có thể đáng dẹp yên một quốc gia như nc Anh. Nữ9 lập ra băng này năm cô19 tuổi. Khi đó cô đi du học. Ờ thì ban đầu cô cx chỉ nghĩ là lập ra cái nhóm để đánh nhau thôi, nhưng ai mà ngờ.....Mà cx chỉ vì thằng na8 nói nó chỉ thích cô gái có tính cách thục nữ nên băng đó bị nữ9 cho giải tán sa 2 năm hoạt động mạnh mẽ. H nữ9 cho băng hoạt động lại để giúp na9 và trả thù thằng na8. Nữ9 tốn vào phòng na9 lấy máy tính tạo lập lại tường lửa của công ty na9 rồi gọi cho một thằng đàn em có công ty đang chuẩn bị kí hợp đong với công ty của nam9 nhưng vì mấy lần bị nư9 hại lần trức nên việc kí hợp đòng coi như hủy bỏ. Na9 biết nhưng nghĩ là nữ9 lại thả vỉuts vào phần mềm nên đang nằm im nghĩ cách khôi phục tường lửa thì thấy nư9 đi ra ngoài ban công gội điện thoại. Nam9 len lén rời giường rồi lại gần ban công nghe nữ9 nói chuyện thì biiets đc hóa ra nữ9 đang tìm cách giúp na9. Xong nữ9 đang nói cái dừng lại làm na9 tưởng mk bị phát hiện nhưng ko phải.
Nư9 nói:
" Em hỏi hắn là ai mà chị lại quan tâm giúp hắn bản hợp đồng công ty TE(tên công ty na9) và công ty WAE ( tên công ty đối tác lớn của na9) đến thế ư ? Hắn.. là chủ tịch công ty TE và cx là... chồng chị".
Nam9 nghe xong liền hiểu hết cuộc trò chuyện và mặt thì đỏ chả khác gì trái cà chua. Nam9 lại giường nằm đc tí thì nư9 đi vào. Thấy na9 mặt đỏ lại tưởng là ssots nên lại lầm bầm :" Sao lại sốt rồi. Lúc chiều rõ rang là ko sao mà. Hay tại mk hại nên anh ấy phải làm việc quá sức?" Nam9 nghe thấy thế thì mặt đã đỏ giơg lại còn đỏ hơn. Xong cái nư9 đi chăm sóc cho na9......


Em chỉ nhớ đc có đến đó thôi. Ai biết truyện này nhắn tên lại hộ em với. Em bị mất nick nên bao truyện hay em đang theo doic giờ mất sạch. Vì truyện cx khá lâu rồi nên chắc giờ truyện cx khoảng 2 trăm chap rồi. Mà mọi người nhớ là nư9 tóc đỏ còn na9 tóc đen nha.
Con Cặc Thông Thái
Con Cặc Thông Thái Cấp 1
Cái lồn què gì z trờiemo
Trần Minh
Trần Minh Cấp 1
Trận này hình như có chỉ 2 siêu giai là Phân Nạp ( Fener, bà tham mưu ấy) với ai quên rồi
Song cuối cùng vẫn để 1 thằng cao giai què MP ( cao giai cấp 1) gánh:))))
Thánh Nhân
Thánh Nhân Cấp 1
siêu chó gì sao = đc main emo
Ask
Ask Cấp 1
Ai spoil full hệ của tâm hạ lúc end với.
Trần Minh
Trần Minh Cấp 1
Theo như mình bt thì
Sơ : chữa trị
Trung: tâm linh
Cao: chúc phúc
Siêu: thực vật
Đại loại là full bạch ma pháp mà nó có Parthenon thần hồn nên bá hơn nữa
...
... Cấp 1
Main x2 nên cảm giác 4 hệ thấy ít vãi chưởg :v
Tinh Trùng Đại Đế
Tinh Trùng Đại Đế Cấp 1
Mọi người cho em hỏi sau này vì sao main đánh vs thần điện vậy??
Đoan Tiễn
Đoan Tiễn Cấp 1
nó đang di chiếm cứ kim tự tháp giza ở ai cập , như kiểu chiếm cờ ấy ,nhưng ko tranh dành mà hơp tác
.
. Cấp 1
Anh em mà cứ tôi cô nghe khó chịu vl
T
T Cấp 1
Dịch như lìn: Tôi... Cô ?????
đồng bằng
đồng bằng Cấp 1
add dịch thế nèo đến lượt bạn ý kiến ko,có giỏi đi mà dịch
T
T Cấp 1
@ đồng bằng 傻瓜永远听不懂这句话
Đéo có tên
Đéo có tên Cấp 1
Thế mày dịch được không vậy thằng óc chó này, hay là copy câu chửi bằng tiếng trung để cho người ta không biết toàn lũ óc chó lúc nào cũng tỏ ra minh thông thái
Họ Tên
Họ Tên Cấp 1
lũ chúng m bị khùng à ;-; dịch sai thì nêu lên ý kiến là chuyện thường, hay là ngta làm cc gì chúng m cũng bợ đít tung hô ? thế chắc bảo chúng m ăn cứt ngta chúng m cũng sẵn sàng lao vào đớp *lắc đầu*
:))))
:)))) Cấp 1
Một số bạn thắc mắc: Tâm Hạ có Triệu Hoán Hệ k?
Câu trả lời là không: có nhiều cách để gọi pet mà k cần triệu hoán
- Thứ nhất nó là tuần thú Tâm Hạ rơi vào trường hợp này . Như bên quân đội là mấy con chim cưỡi ấy chap mấy quên r
- Thứ hai là Hắc Ám khế ước của Diệp Mộng A ( MP gặp ở Cổ Đô ấy),nó xuất phát từ Hắc Ám hệ cho phép triệu hồi sinh vật ở Hắc ám vi diện sau này MP có
- Thứ ba là chơi đồ (ma cụ) ấy chẳng hạn như TMD chả có triệu hoán nhưng do chơi đồ nên có. Ma cụ có thể thay thế cho nhiều hệ miễn có tiền
Và vài trường hợp đặc biệt khác