Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn - Chapter 9

[Cập nhật lúc: 05:53 27/05/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Iwin
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 1
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 2
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 3
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 4
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 5
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 6
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 7
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 8
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 9
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 10
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 11
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 12
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 13
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 14
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 15
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 16
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 17
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 18
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 19
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 20
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 21
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 22
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 23
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 24
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 25
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 26
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 27
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 28
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 29
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 30
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 31
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 32
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 33
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 34
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 35
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 36
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 37
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 38
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 39
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 40
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 41
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 42
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 43
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 44
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 45
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 46
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 47
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 48
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 49
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 50
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 51
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 52
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 53
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 54
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 55
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 56
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 57
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 58
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 59
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 60
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 61
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 62
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 63
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 64
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 65
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 66
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 67
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 68
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 69
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 70
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 71
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 72
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 73
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 74
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 75
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 76
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 77
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 78
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 79
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 80
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 81
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 82
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 83
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 84
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 85
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 86
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 87
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 88
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 89
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 90
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 91
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 92
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 93
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 94
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 95
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 96
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 97
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 98
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 99
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 100
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 101
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 102
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 103
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 9 - Trang 104
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Nguyễn Hữu Luân
Nguyễn Hữu Luân Cấp 4
T muốn kill nam chính 🙂
Lờ mao
Lờ mao Cấp 4
Các bạn kêu đổi main truyện đi xuống thì lại đéo nghe danh sôn gô han bao giờ rồi emo
Chim To
Chim To Cấp 4
Lờ maotg định cho gohan lên làm main xong bị chửi nhiều quá phải hồi sinh goku còn gì nữa, giờ sang phần super cũng chủ yếu là goku với rau thôi đâu ra gohan z thánh
Ăn Lồn Người
Ăn Lồn Người Cấp 4
sera vẫn ngon là được
vu bach
vu bach Cấp 4
Toàn các bố mới đọc đc vài chap bắt đầu kêu ca ? Đ hiểu mới có 9 chap đòi hỏi cc gì k biết ? Nó bị phế đan điền đang học lại võ công mà các bố cứ bắt nó phải trả thù đời như sư phụ nó mới promax ạ
Doanh Đặng
Doanh Đặng Cấp 4
chuẩn truyện của ô này kiểu j mấy chục chương đầu chả nhạt để gt nhân vật mới, mấy ô phải từ từ chứ
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Chuẩn rồi. Mấy thằng ngu sao hiểu được
…. Bánh kem
…. Bánh kem Cấp 4
Cách vẽ khác đi rồi , jinni khác quá
God Kjng
God Kjng Cấp 4
Ơ kè đang hay mà emo
♡ ꧁Dαŋɗεℓїøŋş꧂
♡ ꧁Dαŋɗεℓїøŋş꧂ Cấp 3
Lại buff quá tay rồi
a
a Cấp 4
ủa main bị thương à mà phải châm kim xg r đỡ đòn của con kia chật vật v xg bị bn kia khinh thường nữa ;))?
Doanh Đặng
Doanh Đặng Cấp 4
cuối phần 2 thây ngáo à
Yew Alice:))
Yew Alice:)) Cấp 3
emoCó nhà để đốt rồi Ae =)))
Lin 0.0
Lin 0.0 Cấp 4
đập trc nói chuyện sau đc hông :))) từ khi nào mấy thằng rác rưởi này đc nói nhiều hơn 1 câu z :))))
Hoàng Ngọc Anh
Hoàng Ngọc Anh Cấp 4
Tôi cũng đang thắc mắc , nếu là ở ss trước thì không nói , đằng này sang ss3 rồi mà vẫn thế =))
Tàn Dạ
Tàn Dạ Cấp 3
yeah eyaeyya sieeu pham hay quá hahahha
Lê Hoàng
Lê Hoàng Cấp 3
Phí mấy năm chờ siêu phẩm mà giờ được đọc cái cốt ngày càng ngớ ngẩn, xàm cút thế này. Muốn đập ông tác thật sự
Đặng Trường Giang
Đặng Trường Giang Cấp 3
Mới có 9 chap chưa hiểu tí gì mà sủa như thật, thằng chờ mấy năm sẽ ko bao h sủa như này
Osamu Dazai
Osamu Dazai Cấp 3
nổ như thật
Danh Duidẻ
Danh Duidẻ Cấp 4
Thằng này phiền vl ra
duy minh
duy minh Cấp 4
có ai thấy Siwoon như đang tìm người kế nghiệp ko
phạm tú
phạm tú Cấp 4
Địt mẹ main phế vl
Đ
Đ Cấp 4
Đọc ss1 ss2 chx mà phán ??
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
Nó đang nói main phần này thằng ngu