Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kim Chủ Của Tôi Mới Năm Tuổi
71K 30 2.273

Kim Chủ Của Tôi Mới Năm Tuổi

Truyện tranh Thanh Xuân Bị Lãng Quên
11M 5.666 35K

Thanh Xuân Bị Lãng Quên

Truyện tranh Nhân Đạo Đại Thánh
294K 522 12K

Nhân Đạo Đại Thánh

Truyện tranh Vô Tận Thôn Phệ
1.088K 2.424 30K

Vô Tận Thôn Phệ

Truyện tranh Không Có Đạo Lữ Sẽ Chết
2.770K 3.110 42K

Không Có Đạo Lữ Sẽ Chết

Truyện tranh Tu La Võ Thần
97M 16K 141K

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Kiều Thê Hào Môn Chạy Đi Đâu
328K 195 9.889

Kiều Thê Hào Môn Chạy Đi Đâu

Truyện tranh Dã Nam Nhân Đều Muốn Gả Cho Ta
135K 107 4.116

Dã Nam Nhân Đều Muốn Gả Cho Ta

Truyện tranh Tôi Tỏ Tình Với Kẻ Thù Của Tôi
15K 38 2.470

Tôi Tỏ Tình Với Kẻ Thù Của Tôi

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
9.213K 2.718 55K

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
79M 10K 123K

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Siêu Phàm Tiến Hóa
4.689K 3.997 69K

Siêu Phàm Tiến Hóa

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
44M 12K 89K

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
12M 2.963 65K

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Siêu Đạo Thần Thuật
5.026K 2.365 47K

Siêu Đạo Thần Thuật

Truyện tranh Siêu Thần Chế Tạp Sư
2.434K 1.367 33K

Siêu Thần Chế Tạp Sư

Truyện tranh Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất
7.454K 4.593 68K

Kiếm Tu Imba Nhất Quả Đất

Truyện tranh Võ Nghịch
35M 4.872 92K

Võ Nghịch

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
35M 4.552 61K

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Ma vương thất nghiệp
23M 9.406 58K

Ma vương thất nghiệp

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
27M 8.139 60K

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
58M 12K 63K

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Thái Tử Xin Đừng Gieo Cho Ta Hy Vọng
32K 16 2.150

Thái Tử Xin Đừng Gieo Cho Ta Hy Vọng

Truyện tranh Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta
67K 80 3.623

Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta

Truyện tranh Đánh Bại Chư Thiên
3.394K 1.839 36K

Đánh Bại Chư Thiên

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
594M 181K 308K

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Hoàng Hậu Bận Lắm
8.982K 1.224 25K

Hoàng Hậu Bận Lắm

Truyện tranh Ngộ Xà
1.761K 1.321 21K

Ngộ Xà

Truyện tranh Nguyên Tôn
138M 32K 173K

Nguyên Tôn

Truyện tranh Bạo Quân Ái Nhân
2.789K 1.249 31K

Bạo Quân Ái Nhân

Truyện tranh Mạt thế quật khởi
10M 3.756 89K

Mạt thế quật khởi

Truyện tranh Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt Ngào
68K 70 4.491

Ảnh Hậu Nhà Tôi Siêu Ngọt Ngào

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
24M 12K 115K

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
46M 29K 159K

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế
7.899K 7.867 77K

Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
155M 31K 173K

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Bình luận facebook