Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Touhou - Drill Field
565 5 6

Touhou - Drill Field

Truyện tranh Peach Girl
9.763 7 34

Peach Girl

Truyện tranh Strain
32K 7 63

Strain

Truyện tranh Samurai Darling
8.300 6 64

Samurai Darling

Truyện tranh Saga of Queen Knight
38K 3 100

Saga of Queen Knight

Truyện tranh Ranobe no Hen!
4.685 1 43

Ranobe no Hen!

Truyện tranh Shuto Heru
527 3 2

Shuto Heru

Truyện tranh We Aren't Forgiven
3.978 0 25

We Aren't Forgiven

Truyện tranh Pink Lady
57K 12 134

Pink Lady

Truyện tranh Puella Magi Oriko Magica
4.370 1 8

Puella Magi Oriko Magica

Truyện tranh A Thousand Years of Snow
11K 6 70

A Thousand Years of Snow

Truyện tranh Rex
2.125 1 9

Rex

Truyện tranh Touhou - Advent Cirno #0
662 1 9

Touhou - Advent Cirno #0

Truyện tranh Smash Bomber
1.325 0 7

Smash Bomber

Truyện tranh Touhou - Life of Maid
5.020 1 21

Touhou - Life of Maid

Truyện tranh Pokemon Special Black & White Arc
11K 2 28

Pokemon Special Black & White Arc

Truyện tranh Player Kill
21K 3 44

Player Kill

Truyện tranh Shiwhamong
12K 3 19

Shiwhamong

Truyện tranh Tsuttsukumon
2.779 11 37

Tsuttsukumon

Truyện tranh You & Me (Con ma dễ thương)
31K 4 46

You & Me (Con ma dễ thương)

Truyện tranh Young Gun Carnival
2.095 2 15

Young Gun Carnival

Truyện tranh Persona 4
8.830 3 45

Persona 4

Truyện tranh Secret Kiss
129K 39 592 Đủ bộ

Secret Kiss

Truyện tranh Shinobi Denai To!
15K 9 178 Đủ bộ

Shinobi Denai To!

Truyện tranh Tà Thần
15K 2 29

Tà Thần

Truyện tranh Perfect Girl Evolution
71K 6 215

Perfect Girl Evolution

Truyện tranh Sora no Mannaka
1.641 2 16

Sora no Mannaka

Truyện tranh Sunde ni Touch
1.115 3 14

Sunde ni Touch

Truyện tranh The Castle
1.377 1 3

The Castle

Truyện tranh This Time It Was A Kiss For Sure
1.550 1 9

This Time It Was A Kiss For Sure

Truyện tranh Violet
993 2 7

Violet

Truyện tranh Wild Cats
1.715 6 26

Wild Cats

Truyện tranh Re: Live
1.784 3 22

Re: Live

Truyện tranh Sisterism
3.440 0 6

Sisterism

Truyện tranh Pixy Gale
3.275 3 18

Pixy Gale

Truyện tranh Six Hours and Five Minutes
647 1 4

Six Hours and Five Minutes

Bình luận mới